WB cung cấp cho Việt Nam khoản vay trị giá 215 triệu USD
Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam đã ký một thỏa thuận tín dụng trị giá 221,5 triệu USD để hỗ trợ phục hồi Covid của đất nước thông qua cải cách chính sách. Kéo dài 30 năm với thời gian ân hạn 5 năm và được cung cấp thông qua Hiệp hội Phát triển Quốc tế của WB, khoản tín dụng trị giá 221,5 triệu USD khuyến khích cải cách chính sách theo hai trụ cột. Đầu tiên hỗ trợ phục hồi kinh tế bao trùm bằng cách giảm bớt gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp, cải thiện khả năng tiếp cận hỗ trợ tài chính giữa các nhóm dễ bị tổn thương, thu hẹp khoảng cách giới tại nơi làm việc và thúc đẩy hòa nhập tài chính. Trụ cột thứ hai giúp đưa ra các chính sách thương mại xanh, thúc đẩy việc áp dụng chính phủ điện tử và tăng cường hấp thụ năng lượng tái tạo. Ngân hàng Thế giới cho biết, Chính phủ đã có những động thái nhanh chóng trong những tháng gần đây về việc thực hiện những cải cách này, đồng thời lưu ý rằng việc phê duyệt giấy phép sử dụng tiền điện thoại di động và triển khai hệ thống hóa đơn điện tử ở các tỉnh và thành phố lớn là những ví dụ về điều này. Tốc độ cải cách dự kiến sẽ được đẩy nhanh như một phần của gói khôi phục sẽ được thảo luận tại Quốc hội Việt Nam, cơ quan lập pháp hàng đầu của đất nước, vào tuần tới. Carolyn Turk, Giám đốc WB tại Việt Nam cho biết: “Tôi tin rằng một loạt các hành động chính sách được hỗ trợ bởi hoạt động này sẽ không chỉ tạo nền tảng vững chắc để phục hồi tức thì sau cuộc khủng hoảng Covid-19 mà còn mang lại lợi ích cho Việt Nam về lâu dài” .