GDP 6-6,5 phần trăm cho năm 2022
Tăng trưởng GDP 6-6,5% và thu nhập bình quân đầu người là 3.900 USD là một trong những mục tiêu Quốc hội đề ra cho năm 2022. Theo một nghị quyết mà Quốc hội thông qua hôm thứ Sáu, khu vực công nghiệp sẽ chiếm 25,5-25,8% GDP, lạm phát sẽ được giới hạn ở mức 4% và năng suất lao động sẽ tăng khoảng 5,5%. Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho biết Ủy ban Thường vụ và Chính phủ đang soạn thảo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, và chiến lược tổng thể để chống lại Covid-19. Ông nói, chúng sẽ sớm được trình lên Quốc hội. Quốc hội kêu gọi Chính phủ có chính sách tài chính và tài khóa linh hoạt để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hóa, kết nối cung cầu lao động, thúc đẩy xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, tăng cường đầu tư. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.