CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VNK
Tầng 3, Số 30 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, HCM
Tel: +84 966 913131 *Website: www.vnkic.vn