CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VNK
Số 32 đường Trần Lựu, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP HCM, Việt Nam
Tel: +84 966 913131 *Website: www.vnkic.vn