Our Service
53,590,000 vnd/tháng - 4 pn - 3 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20190017
19,805,000 vnd/tháng - 2 pn - 0 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20190060
18,640,000 vnd/tháng - 1 pn - 0 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20190100
23,300,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
99 Nguyễn Thị Thập Street, Tân Phú Ward, District 7, HCMC, Viet Nam
ID: LS20190108
26,795,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20190112
27,960,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20190050
23,300,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
99 Nguyễn Thị Thập Street, Tân Phú Ward, District 7, HCMC, Viet Nam
ID: LS20190047
15,145,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Street 10, Thao Dien, District 2, HCMC
ID: LS20190030
22,135,000 vnd/tháng - 2 pn - 1 wc
Ton Duc Thang, District 1, HCM, Vietnam
ID: LS20190105