Với dịch vụ quản lý của VNK, Chủ nhà sẽ:

• Không mất thời gian tìm kiếm và dẫn khách thuê. 

• Không phải lo lắng về các khoản thu chi liên quan đến căn hộ, nhận báo cáo và thu nhập thụ động về tài khoản hàng tháng.

• Không phải lo lắng về các vấn đề, hỏng hóc phát sinh trong căn hộ. 


VNK sẽ:

• Quản lý toàn bộ các vấn đề phát sinh trong căn hộ

• Báo cáo hàng tháng về các vấn đề phát sinh trong căn hộ và doanh thu chi phí.

• Liên kết với hệ thống các môi giới để tìm khách thuê nhanh chóng và phù hợp nhất. 

• Cung cấp gói nội thất phù hợp nhất với mục đích kinh doanh cho thuê