Nhà cung cấp dịch vụ bất động sản tại Việt Nam
Our Service
163,100,000 VNĐ
Sắp mở bán
Thu Thiem urban area, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
179,410,000 VNĐ
Giữ chỗ
Thu Thiem New Urban Area, District 2, HCMC
435,710,000 VNĐ
Đang bán
Ton Duc Thanh Street, Ben Nghe Ward , District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
37,280,000 VNĐ
Đang bán
Tay Mo and Dai Mo, Nam Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam