Nhờ lực đẩy từ cơ sở hạ tầng, Quận Hà Đông đang trở thành nơi lựa chọn sinh sống của nhiều khách hàng/cư dân người nước ngoài. Tuy nhiên, nguồn cung hữu hạn và quy định chỉ cho phép sở hữu 30% số lượng căn hộ trong một dự án đang là rào cản lớn đối với những người nước ngoài chưa mua căn hộ.