Our Service
24,500,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi
ID: LS20220998
14,000,000 vnd/tháng - 1 pn - 0 wc
224 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam
ID: LS20221003
23,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 0 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20220996
17,475,000 vnd/tháng - 1 pn - 1 wc
Thu Thiem New Urban Area, District 2, HCMC
ID: LS20220994
23,500,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
159 Ha Noi Highway , Thao Dien Ward, District 2, HCM City
ID: LS20220992
22,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 1 wc
159 Ha Noi Highway , Thao Dien Ward, District 2, HCM City
ID: LS20220991
25,630,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Empire City, Thu Thiem, District 2, HCMC
ID: LS20220985
46,600,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Empire City, Thu Thiem, District 2, HCMC
ID: LS20220986
30,290,000 vnd/tháng - 1 pn - 1 wc
Thu Thiem New Urban Area, District 2, HCMC
ID: LS20220983