PROPLINK PRO - Ứng dụng BĐS

𝑷𝑹𝑶𝑷𝑳𝑰𝑵𝑲 𝑷𝑹𝑶- Ứng dụng Bất động sản Chuyên nghiệp Việt Nam

Tải lên căn hộ hiện có của bạn để cho thuê hoặc chuyển nhượng, nhận hoa hồng chiết khấu 20%

Proplink Pro là ứng dụng bất động sản chuyên nghiệp với tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Việt

 

Liên kết tải xuống:

- Proplink Pro cho Android

- PropLink Pro cho IOS

 

Hướng dẫn đăng ký

Hướng dẫn đăng các căn chuyển nhượng  bắt đầu từ 1’ 20’’

Hướng dẫn tải các căn cho thuê  bắt đầu từ 1’ 50”

☎️HOTLINE:

HCMC (+84) 966 913 131

HN Branch: (+84) 962 525 231

Cảm ơn các bạn