Our Service
58,250,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20231125
32,000,000 vnd/tháng - 3 pn - 0 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20231123
28,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20231110
18,000,000 vnd/tháng - 1 pn - 1 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20231107
9,500,000 vnd/tháng - 1 pn - 1 wc
No4 Quang Trung Street, Ha Dong, Ha Noi, Viet Nam
ID: LS20221101
13,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
No4 Quang Trung Street, Ha Dong, Ha Noi, Viet Nam
ID: LS20221088
8,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Nguyen Xien Street, District 9, HCM City
ID: LS20200517
24,500,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi
ID: LS20220998
14,000,000 vnd/tháng - 1 pn - 0 wc
224 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam
ID: LS20221003